RGPD / Política de privacitat
POLÍTICA DE PRIVACITAT
A la nostra empresa hem adaptat els nostres protocols i polítiques de privacitat al Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2916 (RGPD) atès que ens preocupa la seguretat i la protecció de les dades que tractem. En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.
1.- Responsable del tractament de les dades personals dels usuaris
Denominació social: CheckIn-House, SL
NIF: B42968495
Direcció: Av. Juli Garreta 29, Sant Feliu de Guíxols 17220 (Girona)
Correu electrònic: info@checkin-house.com
2. - Com obtenim les dades dels usuaris i per a què les fem servir?
Les dades personals que tractem a la nostra empresa procedeixen de diferents formularis que es troben al nostre lloc web, la finalitat és que les persones interessades puguin comunicar-se amb nosaltres i fer consultes sobre els nostres serveis i sobre les propietats / productes que promocionem.
Tipus de formularis que es troben al nostre lloc: de contacte; de consulta sobre els nostres serveis; de consulta sobre propietats o productes.
Les dades sol·licitades a través d'aquests formularis poden variar, tractant-se en tots els casos d'informació imprescindible per poder comunicar-nos i respondre les consultes, per exemple: nom, email, número de telèfon.
La nostra única finalitat és sempre poder respondre les consultes dels interessats, ja sigui de forma immediata, o d'informar oportunament sobre els nostres serveis o propietats / productes que puguin ser del seu interès.
3. - Principis que aplicarem a la informació personal
En el tractament de les dades personals, apliquem els següents principis que s'ajusten a les exigències de el nou reglament europeu de protecció de dades:
Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el consentiment l'usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics que l'informarem prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim.
Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, o fins que l'interessat sol·liciti o manifesti la seva supressió, qualsevol sigui el seu motiu, per via email o mitjançant el nostre formulari de contacte en aquest web. En el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les nostres llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d'integritat i confidencialitat: Les dades dels nostres usuaris seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi la total confidencialitat. Prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.
D'acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, la nostra empresa serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris del web i subscriptors.
La nostra empresa no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.
4.- Legitimació per al tractament de les seves dades
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment.
Per contactar o subscriure a aquest web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.
5.- Categoria de dades
Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.
6.- Secret i seguretat de les dades
La nostra empresa es compromet a l'ús i tractament de les dades dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat pròpia, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzats, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades.
Aquest web inclou un certificat SSL. Es tracta d'un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada.
La nostra empresa no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.
7.- Canvis en la política de privacitat
La nostra empresa es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, anunciarem a aquesta pàgina els canvis introduïts.